Annonce
Tilmeld dig MigogAarhus Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAarhus Nyt accepterer du samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Byrådet har talt: Hurtigbusser skal indføres i Aarhus

Af Freja Dumont
I Aalborg har man fået BRT-linjer, hvor specialbusser får deres egen kørebane. Visualisering: Busplus/Aalborg Kommune
I Aalborg har man fået BRT-linjer, hvor specialbusser får deres egen kørebane. Visualisering: Busplus/Aalborg Kommune

Aarhus Byråd sætter gang i skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering for BRT på Ringvejen.

Det står klart, efter byrådet onsdag aften vedtog en indstilling om at igangsætte skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering – ofte kaldet VVM. 

Dermed er projektet, der skal binde byen sammen fra syd til nord og gøre det nemmere og hurtigere at komme rundt, tættere på end før.

Hvad er BRT-busser?

BRT står for ‘bus rapid transit’.

I modsætning til Letbanen, der kører på skinner, er et BRT-system i virkeligheden bare en lang udgave af en bybus, der har sin egen vejbane. 

Det er en klimavenlig kollektiv transport designet til det moderne byliv, som udnytter vejene bedre og bidrager til det nationale 2030-klimamål.

BRT vinder indpas overalt i verden og har bæredygtige løsninger med de samme fordele som metro og letbane – og med kortere anlægstid – sikrer klimavenlige transportløsninger, hurtigt.

Kilde: Movia.

Teknik og Miljø-rådmand Nicolaj Bang glæder sig over beslutningen og timingen; om få uger er der nemlig ansøgningsfrist for at søge støttekroner til bl.a. VVM-undersøgelser ved Transportministeriet. 

”Det har hele tiden været vigtigt for mig at få truffet beslutning om skitseprojekt og VVM i tide til, at vi kan søge om statslig medfinansiering af begge dele. Det kan vi nu.

Jeg forventer, at vi får nogle penge til gode og grundige undersøgelser af projektet, så vi kan være klar til at sætte det i gang, hvis vi bliver enige med staten om den endelige finansiering.

Der er ingen tvivl om, at BRT-løsning på Ringvejen vil give den kollektive trafik i Aarhus et løft, men der er stadig mange ting, der skal falde på plads, før projektet kan realiseres,” siger Nicolaj Bang.

Med den 10-årige investeringsplan 2024-2033, der blev indgået ved de kommunale budgetforhandlinger i 2020, blev det besluttet at afsætte 292. mio. kr. til BRT på Ringvejen.

Bliver projektet dyrere, har Aarhus Kommune brug for statslig medfinansiering af de ekstra omkostninger.

Byrådet har talt: Hurtigbusser skal indføres i Aarhus

Fokus på borgerinddragelse

Byrådets beslutning betyder, at det nu stort set ligger fast, hvor BRT- busserne kommer til at køre, hvis politikerne vel at mærke vedtager og finder finansiering det endelige projekt, når det er klar om nogle år.

Ruten går fra Oddervej i Skåde til Risskov. BRT-busserne skal hovedsageligt køre i egen bane væk fra den øvrige trafik, hvorfor de kan køre både hurtigere og med mere stabil frekvens.

Det er tanken, at der skal etableres cykelsti langs BRT-sporene de steder, hvor der i dag ikke er cykelsti.

Med udgangspunkt i et stort politisk ønske om dialog med aarhusianerne om projektet, lægger Teknik og Miljø op til, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe i regi af forvaltningens nye afdeling for borgerinddragelse.

Der skal laves forskellige oplysende og inddragende initiativer, efterhånden som projektet skrider frem.

”Formålet med BRT på Ringvejen og vores øvrige trafikinfrastrukturprojekter er at binde Aarhus, forstæderne og oplandet bedre sammen.

Derfor er det vigtigt, at vi tænker os om, går i dialog med aarhusianerne og træffer de rigtige valg. Både i forhold til, hvordan vi konkret skruer projektet sammen, men også i forhold til økonomien. Vi skal bruge pengene klogt,” siger Nicolaj Bang.

Siden det daværende byråd i oktober 2021 besluttede at fremskynde forundersøgelserne af BRT på Ringvejen, har Teknik og Miljø foretaget analyser, screeninger og kortlægninger af blandt andet grønne værdier og mulige linjeføringer samt muligheden for etablering af såkaldte toplanskryds ved Viborgvej og Silkeborgvej, hvor Ringvejen føres under eller over de tværgående veje.

Toplanskrydsene foreslås skrinlagt, da undersøgelser viser, at krydset ved Silkeborgvej vil koste 300 mio. kr. at etablere og få store negative konsekvenser for adgangen til boligområdet ved Åbyhøjgård.

Det er forventningen, at både skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering er færdige i 2025. 

Herefter skal VVM’en i offentlig høring. Først derefter skal byrådet tage endelig stilling til, om der skal etableres BRT på Ringvejen.

Del artikel

Andre læser også