Tilmeld dig MigogAarhus Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAarhus Nyt accepterer du samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Netop meldt ud: Havneudvidelsen sættes på pause

Af Jonathan Sten Drivsholm
Foto: Aarhus Havn
Foto: Aarhus Havn

Partierne bag den politiske aftale om udvidelse af Aarhus Havn – Socialdemokratiet, SF, Konservative og Venstre – har besluttet at lægge planerne på is i en årrække.

Det meddeler partierne her til morgen i en pressemeddelelse.

Baggrunden for beslutningen er blandt andet hensynet til at kunne realisere det moderne rensnings- og ressourceanlæg Aarhus ReWater, der skal erstatte Marselisborg, Viby og Åby rensningsanlæg.

ReWater har været planlagt sideløbende med havneudvidelsen og er afgørende for at sikre fremtidens rene spildevand i Aarhus og dermed skåne vandmiljøet i søer, åer, vandløb og i Aarhusbugten.

Desuden konstaterer aftalepartierne, at det fremadrettet er vanskeligt at se en vej for en havneudvidelse, medmindre staten går ind i processen i form af en anlægslov.

Fuldt fokus på ReWater

Havneudvidelsen har en tidshorisont på 30 år, mens en kommune med Planklagenævnets afgørelse alene kan lokalplanlægge for 12 år – også for denne type anlæg. 

Efter Planklagenævnets afgørelse 28. maj 2024, der forkastede lokalplanen for havneudvidelsen og blotlagde en række procedurefejl, er tidsplanen for havnesagen fortsat uafklaret.

Der er brug for tid til at genopbygge tilliden. Derfor ønsker partierne at holde fuldt fokus på at gøre ReWater til virkelighed.

Netop meldt ud: Havneudvidelsen sættes på pause
Illustration: Aarhus Kommune

I en fælles udmelding skriver partierne:

”ReWater er afgørende for et renere vandmiljø, det fjerner lugtgener og det bringer mængden, af kvælstof, fosfor og CO2-udledninger markant ned.

Anlægget er et helt centralt element i den grønne omstilling i Aarhus og i at nå vores klimamål, og vi ønsker derfor projektet realiseret uafhængigt af havneudvidelsen.

Med placeringen ved Tangkrogen har det været oplagt at planlægge de to processer sammen, men med den usikkerhed om tidsplanen for havneudvidelsen, som er kommet til seneste uger, finder vi det hensigtsmæssigt at sikre fremdriften i ReWater-projektet ved at koncentrere kræfterne på det.”

Udvidelsen kan stadig ske

Partierne understreger, at det vil være op til et nyt byråd at beslutte at genoptage processen med at øge kapaciteten på Aarhus Havn.

Forligspartierne vil i den situation invitere øvrige partier ind i forligskredsen.

”Hvis et nyt byråd ønsker det, kan vi genstarte processen, men vi skal også sikre den rette organisering i Teknik og Miljø til at løfte komplekse myndighedsopgaver. Det får vi tid til nu.

Vi har besluttet en ekstern undersøgelse af det forløb, som førte frem til Planklagenævnets afgørelse, og den afventer vi resultatet af,” lyder det videre i partiernes fælles udmelding.

Partierne erkender, at beslutningen om at sætte havneudvidelsen på pause har betydning for Aarhus Havns konkurrenceevne og styrkeforholdet til andre havne i Danmark og udlandet. 

Du kan læse hele udmeldingen lige her

Del artikel

Andre læser også