Arrangementey afholdes på Stadepladsen ved Brabrand sø. Her organiserer forældrene i samarbejde med spejdere og ledere Tombola, fiskedam, spejderaktiviteter samt salg af øl, pølser, vand og kaffe.

Arrangementet er en af gruppens væsentligste indtægtskilder og bidrager til at foreningen kan skabe masser af sjovt og inspirerende spejderarbejde for børn og unge i Brabrandområdet.

Der kan købes kaffe, kage, pølser, pizzasnegle, brød, øl, vand og vin hele aftenen.

Du kan læse mere om Sankt Hans ved Brabrand Sø her.