Annonce
Tilmeld dig MigogAarhus Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAarhus Nyt accepterer du samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Aarhus Kommune ansøger: Moesgaard Allé skal gøres bredere og får nye træer

Af Line Ingwar Karlsen
20-årige lindetræer. Grafik: Aarhus Kommune.
20-årige lindetræer. Grafik: Aarhus Kommune.

Der har i mange år været ønske om at fremtidssikre adgangsvejen for de hundredtusindvis af besøgende til Moesgaard Museum. Nu er vejen rykket lidt nærmere.

Det er en langsommelig proces at få lov at ændre på fredninger, og derfor har arbejdet med at etablere en udvidet Moesgård Allé været længe undervejs.

Byrådet besluttede i 2017, at vejen skal udvides, men det forudsætter, at en del af den eksisterende fredning af Moesgård Allé ophæves, samt at der gennemføres en ny fredning for den pågældende del af alléen.

Moesgård Allé er en smal vej, og det smalle vejprofil betyder, at der sker påkørsler af træerne langs alléen. Skader på træer gør dem sårbare overfor råd og sygdomme.

Alléen består fra Oddervej til Ny Moesgårdsvej af seljerøn modsat den resterende del af alléen, som består af lindetræer. Seljerøntræerne er gamle og en del af dem er svækkede efter påkørsler. Når træerne er svækkede, udgør de en fare for forbipasserende.

Ved at udvide vejen forbedres adgangsvejen til Moesgård Museum, og risikoen for påkørsler af træerne mindskes.

Der vil samtidig blive plantet nye lindetræer i overensstemmelse med den resterende del af alléen. De nye lindetræer er fra plantningstidspunktet 20 år gamle.

Dermed vil der fra begyndelsen være skabt fornemmelsen af at køre på en allé.

Kræver tilladelse fra Fredningsnævnet

Det er en afgørende forudsætning for, at vejen kan udvides, at Aarhus Kommune kan få tilladelse af Fredningsnævnet til at fjerne de gamle allétræer og genplante med nye store lindetræer.

Derfor har Aarhus Kommune udarbejdet et fredningsforslag for en del af Moesgård Allé, som kan erstatte dele af de nuværende fredninger, og som kan rumme en ny og bredere allé.

Udover fredningsforslaget er der også udarbejdet en fredningsrevision af Fuldenfredningen, hvor fredningens afgrænsning tilpasses fredningsforslaget.

Forslagene er nu sendt til Miljøstyrelsen til kommentering, og dernæst skal forslagene videre til Fredningsnævnet.

”Løsningen, vi nu håber at få myndighedernes tilladelse til, er den mest ambitiøse og fremtidssikrede af de valgmuligheder, der blev undersøgt i en VVM-redegørelse for år tilbage.

Den løser de trafikale udfordringer bedst muligt, og så tager den samtidig hensyn til de store landskabelige, kulturmiljø- og naturmæssige interesser, der er i området,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Fakta

Fredningsforslaget vil udvide Moesgård Allé fra de nuværende ca. fire meter til en bredde på 6,5 meter, så der kan køre dobbeltrettet biltrafik uden risiko for at skade træerne.

Samtidig forbedres sikkerheden for de bløde trafikanter med etableringen af en rekreativ sti syd for vejen, som forbindes med den eksisterende sti langs Oddervej i vest og i øst med den planlagte sti syd for alléen til Bispelundsvej.

På grund af udvidelsen af vejen fældes de eksisterende seljerøntræer langs alléen, og der plantes nye store lindetræer.

De nye træer sikres gode vækstvilkår i brede grønne rabatter.

Det er vurderet, at seljerøntræerne er så gamle og syge, at det er sandsynligt, at de indenfor overskuelig årrække vil vælte.

De fældede seljerøntræer placeres i området og andre grønne områder som dødt ved, hvor der kan blive et mylder af liv i form insekter, svampe og andre organismer.

Del artikel

Andre læser også