ANNONCE
Tiltag og forbedringer for 84,2 mio. kroner: Store forbedringer på vej til de aarhusianske cyklister
Tilmeld dig MigogAarhus Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAarhus Nyt accepterer du samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Tiltag og forbedringer for 84,2 mio. kroner: Store forbedringer på vej til de aarhusianske cyklister

Det skal blive mere attraktivt og sikkert at cykle – både i oplandsbyerne og i midtbyen. Derfor er der nye tiltag og forbedringer for 84,2 mio. kroner er på vej til de aarhusianske cyklister de kommende år.

 

Der er forbedrede cykelruter på vej til aarhusianerne i oplandsbyerne ef- ter, at Aarhus Byråd onsdag aften vedtog en udmøntningsplan, der be- stemmer hvilke tiltag fra Cykelhandlingsplan 2017, der skal forbedre for- holdene for de aarhusianske cyklister i perioden 2019 – 2021.

 

”Vi har prioriteret en række projekter, som vi ved, er vigtige for mange aarhusianere, og det gælder eksempelvis forbedrede cykelforbindelser til oplandsbyerne. Vi vil binde kommunen bedre sammen i et net af gode cykelruter. Det skal være let, trygt og sikkert at være cyklist, uanset hvor i kommunen man bor,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Tiltag og forbedringer for 84,2 mio. kroner: Store forbedringer på vej til de aarhusianske cyklister

Af den samlede ramme på 84,2 mio. kr. er der blandt andet afsat 2,5 mio. kr. til en cykelforbindelse mellem Solbjerg og Malling. Derudover er der afsat 9,4 mio. kr. til at etablere og forbedre stiforbindelser til oplandsbyerne, og der er penge til blandt andet at lave dobbeltrettede cykelstier langs Kolt Skovvej og mellem Beder og Malling. Den grusbelagte sti langs Hyrdevænget i Tranbjerg skal asfalteres, og der skal laves ramper ved stiunderføringen ved Østerby Allé, så der kan cykles på hele strækningen mellem Mårslet og Aarhus via Tranbjerg.

Tiltag og forbedringer for 84,2 mio. kroner: Store forbedringer på vej til de aarhusianske cyklister

”Der er mange rigtig gode forbedringer på vej til kommunens cyklister, men udmøntningsplanen rummer ikke alt, og nogle konkrete projekter kommer vi til at diskutere i andre sammenhænge. For eksempel vil ønsket om en cykelsti fra Borum til Viborgvej indgå i en kommende byrådsindstilling om udvidelsen af Viborgvej til fire spor,” siger Bünyamin Simsek.

 

I udmøntningsplanen er der også afsat penge til forbedret drift og vedligeholdelse på ho- vedrutenettet – som eksempelvis snerydning, mere cykelparkering, forbedret trafiksikker- hed i de mest uheldsbelastede kryds og strækninger samt en opgradering af den rekrea- tive cykelforbindelse mellem Den Permanente i Nord og Moesgaards i syd.

 

Fakta

Aarhus Byråd vedtog i foråret 2018 en Cykelhandlingsplan for Aarhus Kommune. Cykel- handlingsplanen er en langsigtet rammeplan med mulige investeringer for ca. 350 mio. kr. Udmøntningsplanen er første del af realiseringen af cykelhandlingsplanen.

 

 

Del artikel